- Kviečiame studijuoti -
- Mus remia -
- Naujienlaiškis -

Kaip tapti LŽHIS nariu?


Sąjungos nariais gali būti:

  • ne jaunesni kaip 18 metų Lietuvos piliečiai ir

  • nuolat Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai, turintys žemėtvarkininko arba hidrotechniko specialybę, taip pat  aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos  specialistai bei

  • turintys inžinerinį išsilavinimą giminingų profesijų specialistai, ne mažiau kaip 5  m. dirbantys žemėtvarkos,  vandens ūkio, melioracijos, hidrotechnikos, aplinkosaugos ir giminingose srityse, 

  • pritariantys Sąjungos tikslams ir jos įstatams, 

  • prisidedantys prie Sąjungos veiklos ir

  • mokantys nario mokestį.

Nariu į Sąjungą, pateikus raštišką pareiškimą, priima Sąjungos taryba. Jei pareiškimas dėl priėmimo nepatenkinamas, pareiškėjas turi teisę apeliuoti į Sąjungos suvažiavimą (įgaliotinių konferenciją), kurio sprendimas yra galutinis.

Stojantysis privalo sumokėti Sąjungos suvažiavimo (įgaliotinių konferencijos) nustatyto dydžio stojamąjį įnašą.

Veikusios iki 1940 metų Lietuvos matininkų ir kultūrtechnikų sąjungos nariai, jiems pageidaujant, lieka Sąjungos nariais.

Garbės nariu gali būti bet kokios profesijos asmuo, ypač nusipelnęs žemėtvarkai, hidrotechnikai ir melioracijai. Garbės nario vardą suteikia Sąjungos suvažiavimas (konferencija).

Visos teisės saugomos © 2013 lzhis.lt